Print

Reglementen op prov. domeinen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In het verslag aan de raad lees ik dat dit reglement wordt herwerkt en afgestemd op de politiereglementen van de andere provinciale domeinen.
Ik ben dan ook eens gaan kijken naar de reglementen van de twee provinciale domeinen in mijn omgeving. Namelijk Puyenbroeck en De Ster in St-Niklaas.

Van het domein Puyenbroeck is er een duidelijk en uitgebreid reglement te vinden in het politiereglement. Van De Ster slechts enkele regeltjes, terwijl dit domein met zijn specifieke problemen nood heeft aan een duidelijk reglement. Ik hoop dat hier aan gewerkt wordt?

Een reglement is één zaak het doen naleven is een andere. Een overtreding moet vastgesteld worden door een beëdigd persoon om er een sanctie aan te kunnen koppelen en aangezien er slechts uitzonderlijk politie aanwezig is op de domeinen is het moeilijk om op te treden tegen overtreders tot ergernis van de bezoekers die zich wel aan de regels houden.

Een oplossing of een verbetering kan zijn om het personeel aan te zetten om de opleiding tot beëdigd persoon te volgen. Dit zou kunnen gestimuleerd worden vanuit de provincie.
Niet dat elke overtreding direct moet gesanctioneerd worden, het zou al helpen als er op overtredingen gewezen wordt en daarvoor moet men niet beëdigd zijn.

Ik hoor regelmatig van bezoekers dat er bepaalde regels niet in acht genomen worden en daar niet tegen opgetreden wordt.
Er is wat reglementen betreft én de in het in praktijk brengen ervan nog wat werk aan de winkel.

Lena Van Boven

Print

Stopzetting van concessie Provinciaal Domein ‘De Ster’

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In september brachten mijn collega’s van St-Niklaas de problematiek van ‘De Ster’ op de gemeenteraad. We werden gecontacteerd door de mensen die daar eet-en drankstandjes uitbaten aan de ’Beachclub’. Voor die mensen is de maat vol. Zij zijn de overlast, het misbruik en de bedreigingen aan hun adres meer dan beu zijn en kunnen en willen niet langer functioneren onder die stress.

Print

Klachten over eerste zomerweekend in recr. dom. 'de ster'

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Vraag provincieraad 25/05/'16: Als u even op de webstek kijkt van het provinciaal domein 'De Ster' komt u te weten dat het een echt kinderparadijs is, een feest voor waterliefhebbers, een plek voor echte ontspanning…
Maar niet zo op het bewuste Hemelvaartweekend. De Ster heeft geen goeie start gemaakt van het eerste zomerweekend. Het moet voor veel bezoekers veelbelovend geklonken hebben, een verlengd weekend met veel zon, want ze zakten massaal af naar het domein. Een foute keuze zou later blijken want ‘alles wat fout kon lopen liep fout’ kregen we later te horen.